You are here

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/www/ccirm/virtual-fair/trunk/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Condiţii de participare

Moldagrotech (autumn)

Manualul utilizatorului: Expozant, Vizitator.

1.    Pentru participarea în cadrul expoziţiei Moldagrotech (autumn) e necesar de a completa Cererea de participare şi să o trimiteţi prin fax (+373 22 21-07-25) sau prin email: carolina.chiper@chamber.md, Direcţia Relaţii Internaţionale şi  Evenimente de Afaceri a CCI a Republicii Moldova.
În cerere e necesar sa indicaţi:

  • Numele deplin al expoziţiei la care doriţi să amplasaţi standul virtual
  • Completaţi spaţiile cu rechizitele organizaţiei Dvs.

2.    În conformitate cu informaţiile din cererea de participarea completată de Dvs., veţi primi un cont de plată.

3.    Concomitent cu contul de plată veţi primi prin email Contractul de prestare de servicii pentru participarea în cadrul "Expoziţiilor virtuale a CCI a Republicii Moldova", care va stipula drepturile şi obligaţiile părţilor.

4.    Contractul semnat în 2 exemplare se transmite prin poştă Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Evenimente de Afaceri a CCI a Republicii Moldova, la adresa: MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 151, sau prin intermediul poştei electronice.

5.    Un exemplar al contractului semnat se remite participantului.

6.    În dependenţă de solicitările Dvs., CCI a Republicii Moldova va organiza pentru participanţii expoziţiei virtuale consultanţii cu referire la amenajarea standului virtual.

7.    După înregistrare de participare a întreprinderii pe pagina expoziţiilor virtuale ale CCI a Republicii Moldova (www.virtual-fair.md) în cadrul expoziţiei stipulate în cererea de participare, începeţi să amenajaţi standul virtual corespunzător cerinţelor stipulate în Ghidul participantului expoziţiei virtuale.

8.    În urma confirmării plăţii contului trimis de CCI a Republicii Moldova, va fi activat standul virtual al dvs., stipulat în cererea de participare.

9.    Expoziţia virtuală are loc într-o perioadă determinată conform Planului expoziţiilor virtuale, apoi aceasta va fi amplasată în arhiva expoziţiilor virtuale, putând fi accesată de-a lungul anului. În această perioadă Dvs. puteţi modifica sau completa standul. Actualizarea informaţiei se efectuează la cerere, dar nu mai frecvent de o dată în 3 luni. Cererea se trimite prin adresa de email (carolina.chiper@chamber.md, Direcţia Relaţii internaţionale şi Evenimente de afaceri a CCI a Republicii Moldova).